Kund Import

admera vcs Kund Import   hanterar import av kundinforamtion till kundregistret i admera vcs från t.ex. det CRMsystem som företaget använder. Alltså, du slipper skapa nya eller uppdatera befintlig kundinformation i två olika system.  

Planering

admera vcs Planning är ett flexibelt planeringsverktyg där du själv definierar hur du vill planera din verksamhet. 

Du kan också välja om du vill planera manuellt eller med automatik i admera vcs

Med ett enda knapptryck planeras ordern helt automatiskt. Vid manuell planering anger du tidpunkt för när aktiviteten ska ske, vid exempelvis tryckstart med kund. 

Ekonomi

Med hjälp av admera vcs Financial Software / Message Server kan du exportera fakturaunderlaget till det ekonomisystem som företaget använder. Exempelvis Visma, Hogia, Mamut, Agresso, etc 

Analys

Med det kraftfulla statistikverktyget admera vcs Analysis kan du mycket snabbt och enkelt ta ut önskad statistik genom några få klick. Du kan till exempel för en vald tidsperiod mäta försäljning och lönsamhet per kund, per produkt, per säljare. 

All statistik kan exporteras till Excel och där kan du göra ytterligare presentationer och beräkningar enligt önskemål. 

Automatisk pappersbeställning

admera vcs Supplier Export underlättar och rationaliserar pappersinköp. Verksamheten gör stora arbetstidsbesparingar.

När du planerar ordern i admera vcs får du med hjälp av automatiska pappersbeställningar rätt mängd papper vid rätt tidpunkt, kopplat till rätt ordernummer: Modulen skickar automatiskt en pappersbeställning till pappersleverantören och skickar även meddelande till pappersleverantören om ordern skulle planeras om. 

Leverans

admera vcs Delivery Export hanterar leveransadresser och hur respektive order ska packas, skickas och distribueras. Med hjälp av modulen exporteras fraktinformationen till det fraktsystem som företaget använder. Du slipper mata in uppgifter om packning och leveransadresser i två olika system. 

Från webb till tryck

admera vcs WebToPrint hanterar förfrågningar och beställningar som kommer från företagets webb.

Förfrågningarna och beställningarna från webben blir till offerter och order och kan därefter hanteras i det offert/orderflöde som finns i admera vcs: Beställningar från kunder angående visitkort, brevpapper, lagervara mm går direkt från kundens webbeställning till leverans och fakturering. 

Egna Företag

admera vcs Egna Företag   hanterar ett flertal företag inom det egna företaget. Med ett enkelt val kan du ansluta bolaget vidare till kunder, affärsorder och faktura. En praktiskt modul där en sammanslagning av flera företag har uppstått.  

Kalkyl

admera vcs Calculations är absolut marknadsledande genom sina kalkyleringsmetoder. Kalkyleringen hanterar all grafisk produktion från byrå/prepress till tryck, efterbearbetning och distribution. Kalkylunderlaget kan skräddarsys efter hur företaget ser ut och automatiseras så långt du önskar. 

Du kan när som helst själv skapa egna kalkylmallar vilket gör offertförfarandet mycket snabbt och enkelt. 

Från offert till order

Funktionen admera vcs Quotation To Order ger en smidig hantering: Du behöver bara göra ett par knapptryck så omvandlas en offert till order. Offerten som låg till grund för ordern sparas i sitt ursprungsskick vilket gör att du kan jämföra en ändrad order med hur den ursprungliga offerten såg ut. 

Utskjutning

admera vcs Imposition gör en automatisk utskjutning för den eller de produkter som som innehåller tryck. Utskjutningen presenteras grafiskt och kan överstyras av användaren eller göras helt manuellt. Tryckarket kan delas i olika stora delar vilket innebär att flera olika produkter med olika format kan placeras på samma tryckark. 

Arbetsorder

Systemets funktion admera vcs JobTicket skapar automatiskt en digital arbetsorder i samma ögonblick som offerten omvandlas till order.

Samtlig personal i produktion har åtkomst till den digitala arbetsordern som innehåller information om hur beställningen ska produceras. Personal kan återrapportera tid, material samt avvikelser. 

Sökning

Funktionen admera vcs Search - systemets sökfunktion med filterhantering - gör det möjligt för varje användare att skapa egna anpassade sökningar i systemet. Det kan till exempel vara en sökning bland samtliga pågående order där användaren söker fram information för de order som berör användaren. Samtliga sökningar/filter kan sparas och namnges individuellt för varje användare. 

Produktionsöversikt

admera vcs Production Overview ger en tydlig överblick och visar nulägesstatus för samtliga pågående order. Användare kan anpassa översiktspresentationen efter behov genom att lägga till egna kolumner med egna statusar och viktiga datum. Varje användare kan söka och filtrera valfritt utifrån den information som användaren har nytta av. 

Lagerhantering

admera vcs Stock hanterar uppgifter om lager av material och färdiga artiklar. Här finns uppgifter om inventering, lagervärdering och ett register som visar alla lagertransaktioner. Du har möjlighet att ange lagerplats för varje enskild artikel. Systemet hanterar olika enheter såsom styck, ark, kg, löpmeter, rullmeter.