Admera Software Intl AB

Admera Software Intl AB utvecklar och säljer admera vcs, ett MIS-system (Management Information System) för den grafiska branschen. Vi erbjuder ochså support för våra kunder. 

Huvudkontoret finns i Växjö. Här arbetar fem medarbetare med lång erfarenhet av den grafiska branschen och programvaruutveckling.

Utöver det utvecklingsarbete som bedrivs inom företaget har vi flera samarbetspartners som bedriver utveckling i samråd med oss, både nationellt och internationellt. 

Admera har också ett brett konsultnät.