Affärsidé

Admera Software Intl AB ska tillhandahålla den mest effektiva lösningen för företag inom den grafiska branschen såsom tryckerier, bokbinderier, distribution och reklambyråer. 

Med branscherfaren personal erbjuder vi ett kraftfullt och användarvänligt standardsystem - admera vcs - som skapar kundnytta och mervärde i form av lönsamhet, enkelhet och trygghet. 

admera vcs är flexibelt och anpassas till varje kunds verksamhet och önskemål. 

Våra kunder består av företag i den grafiska branschen och kunderna finns i dag i Sverige, Norge, Tyskland, Slovenien och Kroatien.