Utbildning

Novis eller expert? admera vcs är i grunden enkelt att använda och det går fort att komma igång med att använda systemets vanligaste funktioner.

Många kunder vill dock fördjupa sina kunskaper kring admera vcs och utnyttja alla dess funktioner och de fördelar det kan ge. Vi erbjuder våra kunder utbildning i samband med införandet och driftstarten av admera vcs.

Vi erbjuder även kompletterande utbildning då systemet varit i drift en tid och användarna vill fördjupa sina kunskaper i användandet av admera vcs.