Vision

Vår målsättning är att vara det självklara valet av MIS-leverantör: Leverantören som tillhandahåller admera vcs, ett kraftfullt och unikt MIS-system utvecklat för den grafiska branschen inom Norden och för den internationella marknaden. 

Visionen och målet uppnår vi genom fortsatt satsning på:

  • Långsiktiga affärsrelationer 
  • God marknadskännedom och känsla för kundernas behov 
  • Kundernas behov av effektivitet och lönsamhet står i centrum i utvecklingsprocessen
  • Spetskompetens
  • Ny teknik 
  • Programvaruutveckling med väl dokumenterad utvecklingsprocess

Admera Software Intl består av en starkt motiverad ägargrupp och motiverade medarbetare med hög spetskompetens inom den grafiska branschen och en mycket stor yrkeskunskap.  Vi har många års erfarenhet av MIS-systemutveckling och den grafiska branschen.