Distributörer

Vi samarbetar med distributörer för att nå ut på fler marknader utöver den svenska och den norska. 
I dag har vi distributörer i Tyskland, Kroatien, Slovenien och Norge.

 

Tyskland, Kroatien och Slovenien

Berglund oHG
Point Nord 4
83075 Bad Feilnbach

Tel.: +49 8064 906297
Fax: +49 8064 906299
E-post:info[at]berglund.de
Internet: www.berglund.de