admera vcs skapar

Lönsamhet

  • Tidsbesparing i hela processen
  • Kostnadseffektiv resursfördelning
  • Effektivt underlag för uppföljning och beslut

Enkelhet

  • Enkel och snabb registrering av offert och order
  • Automatisk sammanställning av produktionsmoment, maskinresurser, materialåtgång och inköpsbehov
  • Automatisk uppdatering av arbetsorder
  • Enkel export av information till externa system, exempelvis faktureringssystem

Trygghet

  • Standardiserad prisberäkning
  • Detaljerad och överskådlig för- och efterkalkyl
  • Anpassad utbildning, kontinuerliga uppgraderingar och branschkunnig supportpersonal